VYŘÍZENÍ DOKUMENTACE

Vyřídíme za Vás všechnu potřebnou dokumentaci. K úspěšnému získání dotace z programu nová zelená úsporám (NZÚ) a připojení fotovoltaické elektrárny (FVE) k distribuční síti je potřeba provést několik kroků.


Jak postupujeme

  • Získání informací o požadavcích a podmínkách: Prvním krokem je získání přesných informací o požadavcích a podmínkách, které platí pro připojení FVE k distribuční síti dle lokality (ČEZ, EG.D nebo PRE) a pro získání dotace z programu NZÚ. Podrobné informace o dotacích na webu https://novazelenausporam.cz/
  • Plánování instalace FVE: Na základě odborné konzultace v místě realizace vybereme vhodné umístění solárních panelů, navrhneme velikost (výkon FVE) a systém nejlépe odpovídající potřebám Vaší domácnosti. To vše v souladu s podmínkami distributora a dotačního programu.
  • Vyplnění a podání žádosti o připojení k distribuční síti: Na základě návrhu FVE vypracujeme projekt a schéma připojení k distribuční soustavě. S těmito dokumenty podáváme žádost o připojení a čekáme na vyjádření ze strany distributora, zda dojde k připojení ihned po realizaci, či až po posílení kapacity. Skrze výpočtový program NZÚ vypracujeme projekt dle parametrů Vaší FVE a podáme žádost o dotaci, následně získáme tzv. akceptaci – potvrzení a alokace financí na Váš projekt.
  • Dokončení potřebných technických a právních kroků: Po schválení žádosti proběhne samotná instalace na základě předem domluveného termínu (zpravidla 2 dny). Po revizi zařízení odesíláme distributorovi potřebné podklady pro připojení Vaši FVE k distribuci. Takto je zakončena fáze připojení.
  • Žádost o dotaci z programu NZÚ: Jakmile bude dokončeno připojení FVE k distribuci, neprodleně dokládáme vše potřebné k dotaci. Následuje vyplacení peněz na Váš účet.Papíry nechte na nás:

Veškerou komunikaci vyřizujeme za Vás na základě plné moci, o každém kroku jste průběžně informováni. Je důležité si uvědomit, že konkrétní postup může záviset na specifických podmínkách a požadavcích distribuční společnosti a programu NZÚ v dané lokalitě. Doporučujeme proto kontaktovat naše odborníky, kteří Vám ochotně se Vším poradí.

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.